NHK ni yōkoso!

Auteur : Tatsuhiko Takimoto
Illustrateur : Yoshitoshi ABe
Editeur : Kadokawa Shoten

retour